Blandebygg ferdig1

Utvidelse av Jaro

Vi har i løpet av sommeren og sensommeren utvidet lokalene våre. Først ut var blandebygget som fikk en liten oppussing og utvidelse. Flere siloer og større lokaler gjør Jaro klar for fremtiden. Vedlagt følger en liten fotomontasje av arbeidet som har blitt gjennomført. Klikk på bildene for å gjøre de større.

Jaro utbygging blandebygg
Jaro utbygging blandebygg2
Jaro utbygging blandebygg4
Jaro utbygging blandebygg5
Jaro utbygging blandebygg7
Jaro utbygging blandebygg8
Jaro utbygging blandebygg9
Jaro utbygging blandebygg10
Jaro utbygging blandebygg11
Jaro utbygging blandebygg12
Blandebygg ferdig1
Blandebygg ferdig2

Vi jobber også med utvidelse av administrasjonsbygget. Det blir flere kontorplasser, større kantine, bedre garderobeplass og selvfølgelig mye finere.