Personvernerklæring (GDPR) for kunder

Denne personvernerklæringen handler om hvordan Jaro AS samler inn og bruker personopplysninger om deg. 

Hvilke personopplysninger innhentes og behandles

Når en kunde kontakter oss for pristilbud eller bestilling av varer blir det registrert følgende personopplysninger i våre systemer:

  • Navn
  • Adresse
  • E-postadresse
  • Telefonnummer

 

Hvordan innhentes informasjonen

Kunden blir bedt om å oppgi relevant informasjon for å at avtalen mellom Jaro AS og kunden skal kunne oppfylles.

Formålet med informasjonen som innhentes

Formålet med informasjonen vi innhenter er for å kunne levere tilbud og eventuelt en vareleveranse til kunden. Samt for å sende faktura til korrekt adresse, slik at varene kan gjøres opp av kunden.

Hvor lagres informasjonen som har blitt innhentet

Kundeinformasjon lagres i Superoffice (CRM) og i Visma Business. Systemene er sikret bak brannmur og krever tilgangskontroll for å åpnes.

Hvordan slettes personopplysningene

Jaro har ingen jevnlig rutine for å slette informasjon om kunden. I svært mange tilfeller er det hensiktsmessig å beholde kundeinformasjonen om samme kunde bestiller produkter hos oss på et senere tidspunkt. I så måte lagrer ikke Jaro AS informasjon om kundene sine som ikke er allerede offentlig tilgjengelig. Vi sletter persondata om kunder på henvendelse fra kunde.

Rettigheter

  • Som kunde av Jaro AS har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.
  • Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake
  • Dersom du mener Jaro AS ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet. Kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no

Vurdering av personopplysningene som innhentes av kunder

Jaro AS innhenter kun den informasjonen om sine personkunder som er tilstrekkelig for at vi skal kunne levere betong og fakturere leveransen. Det er ikke mer informasjon enn hva man finner i offentlige registre. Vi anser risikoen for at kundeinformasjonene kommer på avveie som meget begrenset og konsekvensene av at de kommer på avveie som lav.