8982985

Ny rapport: - Ikke empirisk grunnlag for å hevde at tre er mer miljøvennlig enn betong

Les artikkelen på bygg.no
http://www.bygg.no/article/1402753