Moderne produksjon

JARO driver i dag en moderne betongindustri. Vi har fokus på kontinuerlig utvikling og forbedring av de ansatte, rutinene og maskinparken. En kombinasjon av høy kompetanse, gode råvarer og avansert teknologi, sørger for god kvalitet og stor effektivitet - fra idè til ferdig produkt.

Det er ikke uten grunn at Alta har lange tradisjoner innen fremstilling av betong. Vi trenger ikke reise langt for å finne de beste råvarene, og bruker tilslag fra de rike moreneforekomstene i umiddelbar nærhet til vår fabrikk.

I vår moderne fabrikk har vi alt nødvendig utstyr for en effektiv, kvalitetsmessig produskjon. Med blant annet datastyrt blandeverk for ferdigbetong og avanserte maskiner for elementkontruksjon, sikrer vi stor presisjon og riktig utførelse. 

Vi ønsker å tilby vår kompetanse allerede i idèfasen av et prosjekt. I nært samarbeid med rådgivende konsulenter, arkitekt og byggherre, utvikler vår prosjekteringsavdeling de beste løsningene til hvert prosjekt. 

Foruten medarbeidere med lang erfaring, har vi til enhver tid lærlinger i vår produsksjon. Vårt mål er å drive kontinuerlig rekruttering og opplæring av nye dyktige medarbeidere og fagfolk.