Slank produksjon

Jaro har adoptert en produksjonsmetodikk som opprinnelig ble kalt 'lean manufacturing'. Metodikken er i stor grad hentet fra Toyota som i sin tid utviklet et system de kalte Toyota Production System (TPS). Dette systemet ble etablert for å eliminere sløsing i produksjonen i en kontinuerlig forbedingsprosess. Det er i hovedsak dette også Jaro ønsker å oppnå med sitt lean-system som vi har valgt å kalle Jaro Produksjonssytem eller JPS. 

Å jobbe effektivt er ikke ensbetydende med å måle tiden en prosess tar for så å piske på for å gjøre den målte prosessen raskere. Resultatet man oppnår med lean er muligens det samme, eller bedre, men måten man oppnår dette på er mye behageligere. Det handler om å sette seg ned å tenke "hvordan kan vi gjøre dette på en smartere måte"?

Et eksempel kan være at det i løpet av et år går mye tid til å lete etter verktøyet man skal benytte for en gitt operasjon i produksjonen. En relativt enkel måte å løse dette på er å ha verktøytavler med dedikerte plasser til det enkelte verktøy. Nå man da er ferdig med å benytte verktøyet, henger man det på sin plass og neste mann som skal bruke verktøyet finner det umiddelbart. Det høres kanskje elementært ut, men et slikt enkelt system har vist seg å eliminere en god del sløsing av tid i produksjonen uten at man føler at man behøver å arbeide noe hardere.  

Andre eksempler er god planlegging av produksjonen, enklere og bedre logistikk av innsatsfaktorer som skal til støpebordene, riktig fordeling av mannskap. Mye av det man tar forgitt kan løses på enklere og smartere måter for at flyten i produksjonen blir bedre. 

Vi på Jaro er stolte av de vi har fått til når det gjelder Lean, men vi er samtidig ydmyke i forhold til at vi vet at dette er en kontinuerlig prosess man ikke blir ferdig med og at det alltid er ting som kan forbedres ytterligere.