SDT-form 1

Jaro har investert i SDT-form

SDT-forma er på plass og allerede tatt i bruk. Det skal støpes hver dag til over nyttår. 

Første SDT-2

Den store fordelen med SDT-dekker er at man kan støpe meget lange spenn, opp til 28 meter, uten støtte av søyler eller bjelker. Konstruksjonshøyden er lav og det er gode muligheter for utsparing for overlys og ventilasjon.