IMG_0951 (1)

Bacheloroppgaven "En, to, tre(virke) og betong!"

Adrian Masvik ble uteksaminert fra UiT Norges arktiske universitet, campus Alta med bacheloroppgaven "En, to, tre(virke) og betong!" han skrev for Jaro AS. Hvor han sammenligner klimagassutslipp på et lokalt prosjekt, med fokus på forskjell mellom tre og betong.

Ved bruk av prefabrikkert betong ville klimagassutslippet 
blitt nesten 20% mindre enn ved bruk av massiv tre.

En god karakter, og godt presentert oppgave! Vi gratulerer🥳